Chi Tiết Sản Phẩm

ALKALITE - BAO CƯỚC 10KG

ALKALITE - BAO CƯỚC 10KG

S.B ALKALNE- VCL

Thành Phần ALKALINE:

 NaHCO3, Na3Co3, CaCO3, K2O

Công Dụng ALKALINE:

-Giúp dễ gậy  màu nước

-Giúp tôm lột xác theo chu kỳ, vỏ tôm không bị mềm

-Làm cho độ PH ổn định

-Liều Lượng Ổn Định

-Tăng độ cứng( LKALINTY): Sử dụng 10-20 kg/1.000m3

-Đống gói: Bao 10kg

-Cách lưu trữ ALKALINE: Để nơi khô ráo

-Không chứa chất cấm sử dụn trong sản xuất, kinh doanh thủy sản theo quy định hiện hành của Bộ Nông Nghiệp va Phát Triển Nông Thôn

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 657668910731_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 211853563277_262x219.32010218118.jpg 540204092927_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 127534998838_262x127.315625.jpg 139791666238_262x127.315625.jpg 510455656401_262x214.80883602379.jpg 279963051365_262x214.96010186757.jpg 581367566919_165.48189415042x235.jpg 426660110027_262x196.5.jpg 357272841252_262x196.5.jpg 819539561629_262x214.3078125.jpg