Chi Tiết Sản Phẩm

ALKALITE DÙNG TRONG THỦY SẢN

ALKALITE  DÙNG TRONG THỦY SẢN

S.B ALKALNE- VCL

Thành Phần

NaHCO3, Na3Co3, CaCO3, K2O

Công Dụng

Làm Thăng thêm độ cứng (ALKALINITY) nước trong ao nuôi tôm

Giúp dễ gậy  màu nước

Giúp tôm lột xác theo chu kỳ, vỏ tôm không bị mềm

Làm cho độ PH ổn định

Liều Lượng Ổn Định

Tăng độ cứng( LKALINTY): Sử dụng 10-20 kg/1.000m3

Đống gói: Bao 10kg

Cách lưu trữ: Để nơi khô ráo

Không chứa chất cấm sử dụn trong sản xuất, kinh doanh thủy sản theo quy định hiện hành của Bộ Nông Nghiệp va Phát Triển Nông Thôn

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
211853563277_262x219.32010218118.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 856540962879_262x218.40672268908.jpg 545798940621_262x196.54622441778.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 955419512857_172.75675675676x235.jpg 426578246890_262x201.64769647696.jpg 472846011552_262x175.33588761175.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg