Chi Tiết Sản Phẩm

CALCI 100 - BAO CƯỚC 25 KG

CALCI 100 - BAO CƯỚC 25 KG
CALCI 100 - BAO CƯỚC 25 KG

vôi Canxi

Vôi nguyên chất có độ mịn cao, cỡ hạt tối đa 65 um.., Hoạt tính mạnh, thích hợp trong quá trình nuôi tôm

Thành Phầnvôi Canxi

Canxi (CaCO3): 95 %

Công Dụnvôi Canxi

-Tăng hệ đệm tronge nước -> ổn định pH

-Tăng độ kiềm (Alkalinnity), giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột sxac1

-Ổn định và gây màu nước trong quá trình nuôi

vôi Canxi       

-Cải Tạo Ao: Dùng 50-70kg/1.000m2 (pH khoảng 6-7) 150-500 kg/1.000m2 (pH khoảng 4-6), rai3ray3 khắp đáy ao và ven bờ

-Đối với ao nuôi:

20-30kg/1.000m2 (độ trong=20-40 cm)

10-15kg/1.000m2 (độ trong=50-70 cm), pha với nước rồi tát  đều khắp ao

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 657668910731_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 211853563277_262x219.32010218118.jpg 540204092927_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 127534998838_262x127.315625.jpg 139791666238_262x127.315625.jpg 510455656401_262x214.80883602379.jpg 279963051365_262x214.96010186757.jpg 581367566919_165.48189415042x235.jpg 426660110027_262x196.5.jpg 357272841252_262x196.5.jpg 819539561629_262x214.3078125.jpg