Chi Tiết Sản Phẩm

DAIMETIN BỘT - BAO CƯỚC 20KG

DAIMETIN BỘT - BAO CƯỚC 20KG
DAIMETIN BỘT - BAO CƯỚC 20KG

Thành phần:

- SiO2 (Min - Max)          : 59 - 65%

- Al2O3 (Min - Max)        : 12 - 14%

- Fe2O (Min - Max)      : 5 - 7%

- CaO (Min - Max)         : 0,1 - 0,5%

- Độ ẩm (Max)              : 5%

- Bột đá vừa đủ            : 100%

 

Công dụng:

- Hấp thụ kim loại nặng và khí độc amonia

- Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

 

Cách dùng:

- Xử lý nước chuẩn bị ao trước khi nuôi: dùng 20 - 50 kg/1600m2 rải đều trên mặt nước

- Trong thời gian nuôi: dùng 20 kg/1600m2, định kỳ 7 ngày/1 lần

- Giảm nồng độ NH3 cao: dùng 50 kg/1600m2, sau 16 giờ chiều

+ Hòa nước tạt đều ao

* Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: không

 

Bảo quản:

Nơi thoáng mát, khô ráo tránh xa nơi cất giữ hóa chất, hóa dược nhiên liệu và các loại côn trùng

 

Sản phẩm không chứa các chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản theo các quy định hiện hành của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

 

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
427701886895_250.0540765391x235.jpeg 786310285038_250.11529126214x235.jpg 155962934686_250.11529126214x235.jpeg 848654263806_262x191.35743801653.jpg 412905079694_154.00485436893x235.png 104948484043_154.00485436893x235.png 010392616593_250.11529126214x235.jpg 329640838094_154.00485436893x235.png 566720033392_262x182.97533474278.jpeg 812939855191_235x235.jpg 184463924852_235x235.jpg 756647432186_262x182.97533474278.jpeg 535802047154_262x182.97533474278.jpeg 576132131510_262x182.97533474278.jpeg 199452871978_176.25x235.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 058230027926_262x170.23350253807.jpg 679364688905_262x170.23350253807.jpg 370965993031_262x170.23350253807.jpg 650649436154_262x170.23350253807.jpg 797776303383_262x186.59144807761.jpeg 597497568368_262x191.35743801653.jpeg 938453758409_262x189.95.jpeg 274639930879_262x176.08097165992.jpg 683849187223_262x170.23350253807.jpg 547745318906_262x163.53279292557.jpg 575204403085_250.0206185567x235.png 913763818087_132.1875x235.jpg 626553069478_118.07778274475x235.jpg 608938429284_160.45039164491x235.jpg