Chi Tiết Sản Phẩm

DAIMETIN HẠT- BAO Kiếng- 20KG

DAIMETIN HẠT- BAO Kiếng- 20KG

Thành phần

SiO2 =64,8%

Al2O3 =13%

Fe2O =0,25%

Excipeient.q.sq 100%

Công DỤNG

Hấp thụ nhanh các khí độc NH3, NO2, H2S

Khử kim loại nặng, khử mùi hôi

Làm tang lượng oxy hòa tan trong nước

Ổn định độ pH, hạn chế vi sinh vật gây bẹnh

Xử lý tốt vùng đất phèn có vang đỏ

Cách sử dụng

Xử lý chuẩn bị ao nuôi: 200-250kg/ha

Dung trong quá trình nuôi: 150-200kg/ha

Vùng đất bị phèn có vàng lá: 250-350 kg/ha

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
211853563277_262x219.32010218118.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 856540962879_262x218.40672268908.jpg 545798940621_262x196.54622441778.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 955419512857_172.75675675676x235.jpg 426578246890_262x201.64769647696.jpg 472846011552_262x175.33588761175.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg