Chi Tiết Sản Phẩm

DAIMETIN HẠT- BAO Kiếng- 20KG

DAIMETIN HẠT- BAO Kiếng- 20KG

Daimetin dạng hạt

Thành phần Daimetin hạt

SiO2 =64,8%

Al2O3 =13%

Fe2O =0,25%

Excipeient.q.sq 100%

Công dụng Daimetin hạt

-Hấp thụ nhanh các khí độc NH3, NO2, H2S

-Khử kim loại nặng, khử mùi hôi

-Làm tang lượng oxy hòa tan trong nước

-Ổn định độ pH, hạn chế vi sinh vật gây bẹnh

-Xử lý tốt vùng đất phèn có vang đỏ

Cách sử dụng Daimetin hạt

-Xử lý chuẩn bị ao nuôi: 200-250kg/ha

-Dung trong quá trình nuôi: 150-200kg/ha

-Vùng đất bị phèn có vàng lá: 250-350 kg/ha

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 657668910731_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 211853563277_262x219.32010218118.jpg 540204092927_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 127534998838_262x127.315625.jpg 139791666238_262x127.315625.jpg 510455656401_262x214.80883602379.jpg 279963051365_262x214.96010186757.jpg 581367566919_165.48189415042x235.jpg 426660110027_262x196.5.jpg 357272841252_262x196.5.jpg 819539561629_262x214.3078125.jpg