Chi Tiết Sản Phẩm

DAIMETIN HẠT- BAO Kiếng- 20KG

DAIMETIN HẠT- BAO Kiếng- 20KG

Thành phần

SiO2 =64,8%

Al2O3 =13%

Fe2O =0,25%

Excipeient.q.sq 100%

Công DỤNG

Hấp thụ nhanh các khí độc NH3, NO2, H2S

Khử kim loại nặng, khử mùi hôi

Làm tang lượng oxy hòa tan trong nước

Ổn định độ pH, hạn chế vi sinh vật gây bẹnh

Xử lý tốt vùng đất phèn có vang đỏ

Cách sử dụng

Xử lý chuẩn bị ao nuôi: 200-250kg/ha

Dung trong quá trình nuôi: 150-200kg/ha

Vùng đất bị phèn có vàng lá: 250-350 kg/ha

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 856540962879_262x218.40672268908.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 211853563277_262x219.32010218118.jpg 540204092927_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 127534998838_262x127.315625.jpg 139791666238_262x127.315625.jpg 510455656401_262x214.80883602379.jpg 279963051365_262x214.96010186757.jpg 581367566919_165.48189415042x235.jpg 426660110027_262x196.5.jpg 357272841252_262x196.5.jpg 819539561629_262x214.3078125.jpg