Chi Tiết Sản Phẩm

DOLOMITE - BAO CUOC 25KG

DOLOMITE - BAO CUOC 25KG
DOLOMITE - BAO CUOC 25KG

Thành phần: CACO3> 35% , MgCO3>53%

Công Dụng

Cải tạo mà và tăng chất lượng nước

Ổn định pH, cân bằng acid, Kiềm

Tăng tính kiềm

Kích tích sự phát triển của phiêu thực vật

Tăng tính canxi, giúp tôm chống bệnh tật

Cách sử dụng

Độ trong

Khoảng dao động (PH)

Độ Kiềm (PPM)

S- DOLOMITE

40-50

35-40

30-35

20-30

Thấp hơn 20

0.8 – 1.0

0.8 – 0.9

0.5 – 0.6

0.3 – 0.5

0.1 – 0.3

20 – 50

50 – 70

70 – 90

90 -  120

Nhiều hơn 120

50

25

25

10

5

 

 

Hòa tan với nước và tạt đều khắp ao

Sử dụng được cả khi đang nuôi tôm

Chú ý: Không nên dùng vào buổi tối (18h)

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
211853563277_262x219.32010218118.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 856540962879_262x218.40672268908.jpg 545798940621_262x196.54622441778.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 955419512857_172.75675675676x235.jpg 426578246890_262x201.64769647696.jpg 472846011552_262x175.33588761175.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg