Chi Tiết Sản Phẩm

DOLOMITE - BAO CUOC 25KG

DOLOMITE - BAO CUOC 25KG
DOLOMITE - BAO CUOC 25KG

Vôi Dolomite

Thành phần: CACO3> 35% , MgCO3>53%

Công Dụng Vôi Dolomite

-Cải tạo mà và tăng chất lượng nước

-Ổn định pH, cân bằng acid, Kiềm

-Tăng tính kiềm

-Kích tích sự phát triển của phiêu thực vật

-Tăng tính canxi, giúp tôm chống bệnh tật

Cách sử dụng Vôi Dolomite

Độ trong

Khoảng dao động (PH)

Độ Kiềm (PPM)

S- DOLOMITE

40-50

35-40

30-35

20-30

Thấp hơn 20

0.8 – 1.0

0.8 – 0.9

0.5 – 0.6

0.3 – 0.5

0.1 – 0.3

20 – 50

50 – 70

70 – 90

90 -  120

Nhiều hơn 120

50

25

25

10

5

 

 

Hòa tan với nước và tạt đều khắp ao

Sử dụng được cả khi đang nuôi tôm

Chú ý: Không nên dùng vào buổi tối (18h)

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 657668910731_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 211853563277_262x219.32010218118.jpg 540204092927_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 127534998838_262x127.315625.jpg 139791666238_262x127.315625.jpg 510455656401_262x214.80883602379.jpg 279963051365_262x214.96010186757.jpg 581367566919_165.48189415042x235.jpg 426660110027_262x196.5.jpg 357272841252_262x196.5.jpg 819539561629_262x214.3078125.jpg