Chi Tiết Sản Phẩm

KHOÁNG CANXI CACBONAT - BAO KIẾNG 20KG

KHOÁNG CANXI CACBONAT - BAO KIẾNG 20KG

KHOÁNG CANXI CACBONAT

Công Dụng Khoáng Canxi Cacbonat:

-Tăng hệ kiềm trong nước, ổn định PH

-Tăng độ kiềm (alkalimity), giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột xác.

-Ổn định và gây màu nước trong quá trình nuôi.

Cách Sử Dụng Khoáng Canxi Cacbonat:

* Cải tạo ao nuôi: 

Dùng 40-60kg/1000 m (pH khoảng 6-7), 130-140kg/1000 m(pH khoảng 4-6), rải ra khắp đáy ao và ven bờ.

* Đối với ao nuôi: 

- 20-30kg/1000 m ( độ trong = 20 - 40 cm)

 - 10-15kg/1000m2 (độ trong= 50-70 cm), pha với nước rồi tạt đều khắp ao.

Bảo Quản Khoáng Canxi Cacbonat:

- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh các loại hóa chất, côn trùng.

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 657668910731_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 211853563277_262x219.32010218118.jpg 540204092927_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 127534998838_262x127.315625.jpg 139791666238_262x127.315625.jpg 510455656401_262x214.80883602379.jpg 279963051365_262x214.96010186757.jpg 581367566919_165.48189415042x235.jpg 426660110027_262x196.5.jpg 357272841252_262x196.5.jpg 819539561629_262x214.3078125.jpg