Chi Tiết Sản Phẩm

Khoáng Tạt Đa Vi Lượng

Khoáng Tạt Đa Vi Lượng

Thành phần : khoáng đa lượng và vi lượng cần thiết trong quá trình sinh trường và phát triển của tôm nuôi : calcium, sodium,

Công dụng : Cung cấp đa vi lượng kích thích tôm mau lột vỏ, chắc thịt mau cứng vỏ, tôm bóng đẹp

Điều trị và phòng chống cong thân đục cơ,

bồ sung và cân bằng khoán chất làm môi trường nước mau ổn dịnh

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
211853563277_262x219.32010218118.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 856540962879_262x218.40672268908.jpg 545798940621_262x196.54622441778.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 955419512857_172.75675675676x235.jpg 426578246890_262x201.64769647696.jpg 472846011552_262x175.33588761175.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg