Chi Tiết Sản Phẩm

OXY ZEOLITE HẠT - BAO KIẾNG 20KG

OXY ZEOLITE HẠT - BAO KIẾNG 20KG

OXY ZEOLITE HẠT

Công dụng 

OXY ZEOLITE HẠT

-Phòng bệnh dịch và bệnh mang đen,thân đỏ, mòn đuôi

-Khống chế hàm lượng kiềm, ổn định pH

-Khống chế AMONA trong chất thải đáy hồ

-Tăng chuyển hóa thức ăn giúp tôm mau lớn

-Tăng oxy hòa tan trong nước

-Kích thích sanh tảo có ích

-Lọc sạch các nguồn nước nhiễm độc

Cách sử dụng

OXY ZEOLITE HẠT

-Sử dụng trước khi nuôi: 150-200kg/ha rải đều trên mặt ao

-Sử dụng trong thời gian nuôi: 10 nagy2/lần từ 100-200kg/ha

-Nên sử dụng oxy Zeolite vào chiều mát hoặc buổi tối là tốt nhất

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 657668910731_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 211853563277_262x219.32010218118.jpg 540204092927_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 127534998838_262x127.315625.jpg 139791666238_262x127.315625.jpg 510455656401_262x214.80883602379.jpg 279963051365_262x214.96010186757.jpg 581367566919_165.48189415042x235.jpg 426660110027_262x196.5.jpg 357272841252_262x196.5.jpg 819539561629_262x214.3078125.jpg