Chi Tiết Sản Phẩm

OXY ZEOLITE HẠT - BAO KIẾNG 20KG

OXY ZEOLITE HẠT - BAO KIẾNG 20KG


Công dụng

Phòng bệnh dịch và bệnh mang đen,thân đỏ, mòn đuôi

Khống chế hàm lượng kiềm, ổn định pH

Khống chế AMONA trong chất thải đáy hồ

Tăng chuyển hóa thức ăn giúp tôm mau lớn

Tăng oxy hòa tan trong nước

Kích thích sanh tảo có ích

Lọc sạch các nguồn nước nhiễm độc

Cách sử dụng

Sử dụng trước khi nuôi: 150-200kg/ha rải đều trên mặt ao

Sử dụng trong thời gian nuôi: 10 nagy2/lần từ 100-200kg/ha

Nên sử dụng oxy Zeolite vào chiều mát hoặc buổi tối là tốt nhất

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 856540962879_262x218.40672268908.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 211853563277_262x219.32010218118.jpg 540204092927_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 127534998838_262x127.315625.jpg 139791666238_262x127.315625.jpg 510455656401_262x214.80883602379.jpg 279963051365_262x214.96010186757.jpg 581367566919_165.48189415042x235.jpg 426660110027_262x196.5.jpg 357272841252_262x196.5.jpg 819539561629_262x214.3078125.jpg