Chi Tiết Sản Phẩm

PHÂN HẠ PHÈN

PHÂN HẠ PHÈN

Công dụng:

Hạ phèn, phát triển tảo và sinh vật phù du giúp tôm mau lớn đạt năng suất cao

 

Cách dùng:


Dùng cải tạo ao nuôi :

10 - 15kg /1.000m2

 

Trước khi mưa dùng :

8kg /1.000m2

 

Sau khi mưa dùng :

10 - 12kg/1.000m2

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
211853563277_262x219.32010218118.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 856540962879_262x218.40672268908.jpg 545798940621_262x196.54622441778.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 955419512857_172.75675675676x235.jpg 426578246890_262x201.64769647696.jpg 472846011552_262x175.33588761175.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg