Chi Tiết Sản Phẩm

POLY ALUMINIUM CHLORIDE – PAC 31% TRỢ LẮNG

POLY ALUMINIUM CHLORIDE – PAC 31% TRỢ LẮNG

Hóa chất xử lý nước PAC là viết tắt của từ poly aluminium chloride - Công thức phân tử [Al2(OH)nCl6-n]m. Đây là loại hóa chất keo tụ, chất trợ lắng trong xử lý nước cấp, nước thải, nước nuôi trồng thủy sản, giúp kết lắng các hợp chất keo tụ và các chất lơ lửng, loại bỏ chất hữu cơ, vi khuẩn, virus có trong nước.

- Công thức: Aln(OH)m.Cl3n-m­ (PAC 31%)

- Quy cách: 25kg/ bao.

- Xuất xứ: Trung Quốc -

- Cách Sử Dụng hóa chất PAC:

+  Pha chế thành dung dịch 5 – 10% châm vào nước nguồn cần xử lý.

+ Liều lượng sử dụng đối với 1m3 nước sông, ao hồ:

  •  Đối với nước có độ đục thấp: 1 – 4g PAC
  •  Đối với nước có độ đục trung bình: 5 – 7g PAC
  •  Đối với nước có độ đục cao: 7 – 10g PAC

– Liều lượng xử lý nước thải (nhà máy giấy, dệt, nhuộm, giết mổ gia súc…) từ 20 – 200g/m3 tùy theo hàm lượng chất lơ lửng và tính chất nước thải.

Sản phẩm cùng loại

CALCIUM CHLORIDE - CaCl2
Giá: Liên Hệ
Sản phẩm bán chạy
673824390145_250.11529126214x235.jpg 883792624988_262x197.99827362969.jpg 024981242909_148.16015625x235.jpg 740594665153_262x210.6234375.jpg 433776931518_262x185.27062847371.jpg 812939855191_235x235.jpg 756647432186_262x182.97533474278.jpeg 155962934686_250.11529126214x235.jpeg 848654263806_262x191.35743801653.jpg 199452871978_176.25x235.jpg 184463924852_235x235.jpg 535802047154_262x182.97533474278.jpeg 786310285038_250.11529126214x235.jpg 576132131510_262x182.97533474278.jpeg 566720033392_262x182.97533474278.jpeg 292329082356_250.11529126214x235.jpg 933834325929_154.06223358909x235.jpg 329640838094_154.00485436893x235.png 010392616593_250.11529126214x235.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 058230027926_262x170.23350253807.jpg 679364688905_262x170.23350253807.jpg 370965993031_262x170.23350253807.jpg 650649436154_262x170.23350253807.jpg 797776303383_262x186.59144807761.jpeg 274639930879_262x176.08097165992.jpg 683849187223_262x170.23350253807.jpg 575204403085_250.0206185567x235.png 913763818087_132.1875x235.jpg 626553069478_118.07778274475x235.jpg 608938429284_160.45039164491x235.jpg