Chi Tiết Sản Phẩm

SẢN PHẨM MỚI DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

SẢN PHẨM MỚI  DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
SẢN PHẨM MỚI  DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SẢN PHẨM MỚI  DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SẢN PHẨM MỚI  DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SẢN PHẨM MỚI  DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Làm sạch môi trường nước trong ao

Hấp thụ các chất độc: NH3, H2S, NO2 và các loại khí độc khác, kích thích sự phát triển của nhiều vi sinh vật có lợi, tạo thêm nguồn thức ăn cho tôm.

Chống tôm đóng rong, mòn râu, đứt đuôi, gúp tôm sớm lột vỏ va lột vỏ theo định kỳ.

Phòng ngừa các bệnh như: đen mang, phồng nắp mang, thối mang, đỏ thân.

Cân bằng pH trong nước và  gây màu nước đẹp

Cải tạo đáy ao tốt, đặc biệt làm giàu lượng oxy đáy nhờ các hạt tự sủi bọt khí cho vào nước sau một phút giúp tôm có đủ lượng oxy để thở

Cách sử dụng

Bón 20-40kg/1600m2 để chuẩn bị ao trước khi nuôi

Trường hợp đáy ao bị nhiễm nặng va thiếu Oxy đáy: bón 50kg/1600m2

Trường hợp tôm nổi đầu, kéo dàn và lao vào bờ: bón 40-50kg/1600m2

Chú ý Nên bón định kỳ từ 7-10 ngày /lần

Bón vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối

 

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
211853563277_262x219.32010218118.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 856540962879_262x218.40672268908.jpg 545798940621_262x196.54622441778.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 955419512857_172.75675675676x235.jpg 426578246890_262x201.64769647696.jpg 472846011552_262x175.33588761175.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg