Chi Tiết Sản Phẩm

ZEOLITE INDONESIA - BAO CƯỚC 20KG

ZEOLITE INDONESIA - BAO CƯỚC 20KG

Zeolite Indonesia:

Thành phần Zeolite Indonesia:

SiO2

Al2O2

CaO

Na2O

K2O

Fe2O3

MgO

60%

10.56%

0.77%

1,50%

3.37%

1.87%

0.68%

 

Công Dụng Zeolite Indonesia:

-Phòng bệnh dịch bệnh mang đen, thâm đỏ, mòn đuôi

-Khống chế hàm lượng kiềm, ổn định pH

-Khống Chế AMONA trong chất thải đáy hồ

-Tăng chuyển hóa thức ăn, giúp tôm mau lớn

-Tăng oxy hòa tan trong nước

-Kích tích sinh tảo có ích

-Lọc sạch các nguốn nước nhiểm độc, mặn, chất chua,

-Hấp thụ các khí độc: NH3, NO3, H2s.

ZEOLITE

Thành phần

SiO­2

Al2O3

CaO

Fe2O3

MgO

60%

2,5%

5,6%

1,2%

0,9%

 

Công dụng ZEOLITE

-Làm sạch ao hồ nuôi thủy sản

-Hấp thụ NH3

-Cải thiện đáy áo góp phần ổn định độ pH của nước

Cách dùng ZEOLITE

-Phòng ngừa: Dùng từ 125-250kg/ha, 10-15 ngày/ lần

-Bảo vệ đáy ao và chất lượng nước, dùng 250-375 kg/ha

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 657668910731_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 211853563277_262x219.32010218118.jpg 540204092927_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 127534998838_262x127.315625.jpg 139791666238_262x127.315625.jpg 510455656401_262x214.80883602379.jpg 279963051365_262x214.96010186757.jpg 581367566919_165.48189415042x235.jpg 426660110027_262x196.5.jpg 357272841252_262x196.5.jpg 819539561629_262x214.3078125.jpg