Chi Tiết Sản Phẩm

ZEOLITE INDONESIA - BAO CƯỚC 20KG

ZEOLITE INDONESIA - BAO CƯỚC 20KG

Thành phần

SiO2

Al2O2

CaO

Na2O

K2O

Fe2O3

MgO

60%

10.56%

0.77%

1,50%

3.37%

1.87%

0.68%

 

Cong Dụng

Phòng bệnh dịch bệnh mang đen, thâm đỏ, mòn đuôi

Khống chế hàm lượng kiềm, ổn định pH

Khống Chế AMONA trong chất thải đáy hồ

Tăng chuyển hóa thức ăn, giúp tôm mau lớn

Tăng oxy hòa tan trong nước

Kích tích sinh tảo có ích

Lọc sạch các nguốn nước nhiểm độc, mặn, chất chua,

Hấp thụ các khí độc: NH3, NO3, H2s.

ZEOLITE

Thành phần

SiO­2

Al2O3

CaO

Fe2O3

MgO

60%

2,5%

5,6%

1,2%

0,9%

 

Cong dụng

Làm sạch ao hồ nuôi thủy sản

Hấp thụ NH3

Cải thiện đáy áo góp phần ổn định độ pH của nước

Cách dùng

Phòng ngừa: Dùng từ 125-250kg/ha, 10-15 ngày/ lần

Bảo vệ đáy ao và chất lượng nước, dùng 250-375 kg/ha

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 856540962879_262x218.40672268908.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 211853563277_262x219.32010218118.jpg 540204092927_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 127534998838_262x127.315625.jpg 139791666238_262x127.315625.jpg 510455656401_262x214.80883602379.jpg 279963051365_262x214.96010186757.jpg 581367566919_165.48189415042x235.jpg 426660110027_262x196.5.jpg 357272841252_262x196.5.jpg 819539561629_262x214.3078125.jpg